שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
 
עכשיו באתר שטייגן
353 אורחים
חנוכה

דיני מוקצה בשבת בחנוכיות וסביבונים

16/12/2008

חנוכיה יקרה מוקצה.
אין בו היתר טלטול כלל, לא לצורך תשמישי האדם ולא לצורך הכלי.

 

חנוכיה רגילה - מלאכתו לאסור.

מותר לטלטלו לצורך תשמישי האדם בלבד. בין לצורך גופו [כגון שמשתמש בפטיש לפצח אגוזים] ובין לצורך מקומו [כגון שזקוק להשתמש במקום שמונח הכלי]. אך טלטול לצורך הכלי [כגון שלא ינזק הכלי או יגנב] אסור. וטעם הדין שעיקרה נועד להדלקה ולכן דינה ככלי שמלאכתו לאיסור, ומכל מקום יש תשמיש היתר לשימוש ככלי נוי.

 

חנוכיה שעשויה מחתיכת מתכת עם כוסיות - כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו היתר.

אין בה תואר לנוי ,ואין לטלטלו כדין מוקצה, ובשעת הדחק מותר לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

 

חנוכיה של ילדים שמדביקים עם צלוחית קטנה על חתיכת אבן או עץ- כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו היתר.

אין בה תואר לנוי ,ואין לטלטלו כדין מוקצה, ובשעת הדחק מותר לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

 

חנוכיה שדלקה בערב שבת - מוקצה

אין בו היתר טלטול כלל, לא לצורך תשמישי האדם ולא לצורך הכלי.

טעם הדין: לפי שבערב שבת היתה מוקצה גמור מדין בסיס לדבר האסור, ולכן אף לאחר שכבתה דינה כמוקצה מדין מיגו דאיתקצאי בבין השמשות.

 

סביבון - מלאכתו להיתר.

מותר לטלטלו רק לצורך מסוים. בין לצורך תשמישי האדם, בין לצורך הכלי [כגון שלא ינזק הכלי או יגנב].

 

סביבון מאיר- מלאכתו לאיסור שאין בו היתר.

אין לטלטלו כדין מוקצה, ובשעת הדחק מותר לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

 

סביבון מנגןמלאכתו לאיסור שאין בו היתר.

אין לטלטלו כדין מוקצה, ובשעת הדחק מותר לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

 

סביבון מצייר- מלאכתו לאיסור שאין בו היתר.

אין לטלטלו כדין מוקצה, ובשעת הדחק מותר לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

 

(מתוך ספר לוח מוקצה השלם)

עוד מדיני ימי החנוכה
דיני מוקצה בשבת בחנוכיות וסביבונים, 16/12/2008
חנוכה בשנת שמיטה, 7/12/2007
הנעשה בר מצוה באחד מימי חנוכה, 4/12/2007
להשתמש בפתיל צף לנרות חנוכה, 29/11/2007
סימן קלט – הלכות חנוכה, 18/11/2007
בניית אתרים בניית אתרים