שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
444 אורחים

מאמרים

בתחילת האלף השישי לבריאת העולם נקראו רבותינו הראשונים, רבנו יחיאל מפאריש, וחביריו רבי יהודה ב"ר דוד, רבי שמואל מפלייזא, ורבי משה מקוצי בעל הסמ"ג, לבוא ולהתייצב לפני מלך ומלכת צרפת בכדי להגן על דת ישראל...
27/06/2012
תמלול נאום מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ראש ישיבת פונוביז בכנס היסוד לתנועת דגל התורה..
31/05/2013
כ' בסיון יום בו הוכפלו הצרות לגלות ישראל בארצות אירופה בגזרות ושמדות רבות, אותו היום נקבע לתענית ציבור על ידי רבינו תם ועימו כל חכמי צרפת...
29/05/2013
...כפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת ובכל כוחו, כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות ענייני זה העולם, והשמירה עליונה חופפת עליו...
1/05/2013
רציתי לפרש לי ולדכוותי קצת דברים פשוטים בדרכי קנין התורה לידיעת כל פרטי' בשלימות כדי שנגיע מוכנים כראוי ליום הדין כשיאמרו לנו עמוד וערוך מה שקרית ומה ששנית...
28/02/2013
ימי מתח וחרדה עוברים עלינו כאשר חלק גדול מארץ ישראל נתון תחת אימת הטילים הנשלחים מידי שונאי ישראל יש"ו. איסתייעא מילתא שבדיוק לילה לפני תחילת המלחמה, הורה רבינו להתחיל בלימוד המשמרות ברציפות בישיבתו הק' ארחות תורה...
19/11/2012
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: כל אחד יעשה חשבון הנפש במה צריך להתחזק, ועיקר החיזוק צריך להיות בהתמדת התורה ובתפילה בכוונה, וקל וחומר שלא לדבר דברים בטלים במקום תפילה ובמקום תורה, שזהו איסור חמור מאד...
19/11/2012
בחודש זה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ראוי לכל אחד להתבונן ולשים אל לבו את דברי רבותינו שכבר בחודש זה עיניהם הקדושות היו נשואות לעתיד הקרב ובא, ואלו הם הימים הנוראים הנראים באופק הלא רחוק...
20/06/2012
דברי מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א לרפואת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א - ...ועכשיו בדורנו יש את הרב אלישיב שיהיה בריא שמגן בזכותו על הדור כולו, אנחנו זקוקים להגנה ולזכויות, מפני שאנו נמצאים בסכנה גדולה מאד...
9/02/2012
בשיחת חיזוק לאברכים המתקיימת במעונו, התבטא אמש מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א בנוגע לגל ההסתה האחרון כנגד ציבור שומרי התורה והמצוות ואמר כי מחובתנו להימנע משנאת חינם ולהתחזק בתיקון המידות...
4/01/2012
נשים ובנות יקרות אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות! המצב בארץ קשה מאד, בזמן האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים, הרבה יתומים ואלמנות רחמנא לצלן, מכל מיני מחלות קשות...
18/05/2009
בעת האחרונה רבו הפניות מגדולי הרבנים שליט"א להנהלת המערכת, אשר ביקשו להתריע על הסכנות בדרכים. אנו מביאים כאן מדברי רבני המערכת שליט"א, דבר הלכה ודעת תורה בנדון, כדלהלן...
7/11/2011
ככלות השבעה להסתלקותו של רבינו הגדול רבן ומאורן של ישראל מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זצוקללה"ה בהיכל ישיבת פוניבז' יום שני ב' תמוז תשע"א במעמד: מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א, מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א, ומרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א.
6/07/2011
חדש!!! קונטרס יסודות החינוך ממרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן הגראי"ל שטינמן, מרן הגרמ"י ליפקוביץ ומרן הגר"ג אדלשטיין - הוראות והדרכות בענייני חינוך שנאמרו בכינוס מאות מחנכים ומנהלים רוחניים בצפון הארץ. מצורף קובץ PDF להורדה.
27/04/2011
מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'.
3/02/2011
ביאור פסוקי שירת הים ע"פ דברי המכילתא, רש"י ושאר ראשונים, ובתוספת דברי המלבי"ם.
11/01/2011
בענין השימוש בפלאפונים בבתי מדרשות ובהיכלי התורה, הקונטרס יו"ל עפ"י בקשת כמה רבנים חשובים שליט"א - לוקט ונערך ע"י מערכת "לדופקי בתשובה" – לונדון, הערות והארות יתקבלו בתשו"ח במס' פקס' 00442071836956 או בפלאפון 00447727197313.
13/07/2009
כיצד חובר "אבן האזל"? אומר היה הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ("בדרך עץ החיים", 171): יש להבהיר ולרשום ביומן מדי יום ביומו את כל ההערות, הקושיות וההארות אשר מתעוררות אצלינו בשעת הלימוד במשך היום...
12/07/2010
לפניכם קטע מעורר לחשבון נפש, ובו רק מספרים, אבל עד כמה הם מאלפים! בייחוד המסקנה שמתבקשת מהם. בלי הגזמה, כך הופכת סטטיסטיקה יבשה לשעור מוסר מרגש...
13/11/2008
כל אדם שדעותיו כולן דעות בינונייות ממוצעות, נקרא חכם; ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד...
16/06/2010
19/10/2009
כולל: הנהגות למניעת קירוב דעת וידידות, חובת השמירה על מרחק בעת העבודה, אסיפות בעניני העבודה, הדרך לעבודה וממנה, הלבוש בעבודה ועוד...
30/04/2009
הנה התורה הקדושה מתארת לנו את הצלת יוסף ע"י אחיו ראובן כנאמר במקרא (לז כא-כב) "וַיִּשְׁמַע רְאוּבֵן, וַיַּצִּלֵהוּ מִיָּדָם וַיֹּאמֶר לֹא נַכֶּנּוּ נָפֶשׁ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רְאוּבֵן, אַל תִּשְׁפְּכוּ דָם הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶּה אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר וְיָד אַל תִּשְׁלְחוּ בוֹ לְמַעַן הַצִּיל אֹתוֹ מִיָּדָם לַהֲשִׁיבוֹ אֶל אָבִיו".
22/12/2008
לפני שנים מספר, כאשר אירע אסון קשה רח"ל, נשאל אחד מגדולי דורנו שליט"א "במה להתחזק". התשובה היתה ברורה: "כל אחד יתאמץ עוד קצת" שכן כל אדם יודע נגעי ליבו ומעשיו, ויודע במה הוא יכול להתחזק, ומה רוצים ממנו הן בסור מרע והן בעשה טוב. אין איפה "ענין כללי" שרק בו יש להתחזק...
7/12/2008
מאת מרן הגאון רבי אלחנן בונם וסרמן זצוק"ל הי"ד ראש ישיבת "אל תורה" ברנוביץ…נכתב קובץ מאמרים ואגרות לפני כ-80 שנה...
20/11/2008
כותב על כך הרב שמחה כהן שליט"א בספרו הבית היהודי, על אף הנעלם הגדול' בניסיון למצוא בן-זוג מתאים, וההפתעות המתגלות לאחר הנישואין, חובה לקראת הקמת בית בישראל, לעשות כל מאמץ כדי לוודא שהמשתדכים יהיו בעלי מירב נתונים תואמים ככל האפשר
16/11/2008
מסמך מרתק וסוחף על ראייה עתידית של כלכלת ישראל והעולם, ע"פ משנתו של רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש "הסולם" על הזהר הקדוש, מאת אברהם מרדכי גוטליב תלמיד כ"ק אדמו"ר ה"ברכת שלום" אשלג זי"ע.
30/10/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים