שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
עכשיו באתר שטייגן
390 אורחים

חלוקה חינם

מעלת אמירת מאה ברכות בכל יום ידועה מאז ומעולם. בימי דוד המלך, כשמתו מאה נפשות מישראל בכל יום, ראה דוד המלך ברוה"ק שהסיבה היא שלא היו מברכים את ה' כראוי. עמד ותיקן להם מאה ברכות בכל יום ופסקו למות. אמר רבינו הב"ח, שלא רק בימי דוד, אלא הגזירה היא תמידית בכל דור, ואין לזה תקנה, רק ה"מאה ברכות". (לפי הטו"ר או"ח מ"ו, מתוך "מאין יבוא עזרנו")
1/08/2013
ללימוד יומי בימי השובבי"ם מתוך ספר 'שלחן ערוך המקוצר' חלק יורה דעה כרך קדושה
18/03/2013
מנהגינו לתת לב שלא ליכנס לבית־הכנסת בעת שאומרים הקהל או השליח־ציבור דבר רע, כגון הפסוקים כדלקמן אלא ממתינים בפרוזדור עד סיום אותו עניין ואז נכנסים. וכן מצורף הפסוקים שאומרים בכניסה וביציאה מבית הכנסת...
30/03/2012
האם מותר לומר ברוך הוא וברוך שמו באמצע הפרק דק"ש וברכותיה? לומר י"ג מידות בין הפרקים דק"ש וברכותיה? ועוד...ניתן להדפיס ולהדביק בכריכת הסידור.
30/03/2012
כל זמן שאדם נכנס ויוצא, יפגש בְּיֵחוּד שמו של־הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויתעורר משנתו ומִשְּׁגִיָּתוֹ בהבלי הזמן...
7/03/2012
בניית אתרים בניית אתרים