שטייגן פורטל עולם התורה
עכשיו באתר שטייגן
424 אורחים

כל הכותרות

כולל: פרשת זכור, תענית אסתר , זכר מחצית השקל, הלכות מקרא מגילה, סדר התפילות, משלוח מנות וסעודת פורים, דיני אבילות בפורים, יה"ר כשם שזכינו לנסים ונפלאות בימים ההם, כן יעשה עמנו בקרוב, ויגאלנו גאולה שלימה, אמן.2/3/2017
שמחה רבה בקרב שוחרי התורה עם הוצאתה לאור של הגדה של פסח "פניני חיים" משלחנו של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל - מרא דארעא דישראל.... 2/3/2017
חיפשת רעיון יפה לומר על שולחן שבת??? מחפש ווארט ייחודי לאומרו בבית חמיך או אביך??? במיוחד בשבילך הוקם מדור 'בשבילי הפרשה' ובו מידי שבוע תוכלו למצא כמה רעיונות מרכזיים ומיוחדים על פרשיות התורה שנאמרו ונכתבו על ידי גדולי הדורות בעבר זצ"ל, והחיים עמנו כיום. 15/1/2017
בעוד שלגבי עשרה בטבת הדברים ברורים וידועים לכל כמפורש בנביא וגם בספרי הפוסקים מדוע מתענים, הרי שלגבי שמונה ותשעה בטבת אין הדברים ידועים כ"כ, וע"כ ביריעה הקצרה שלפנינו נשתדל בעז"ה להביא בקצרה מה שאירע בימים הללו...4/1/2017
כולל ענייני: אם חומה היא, התענית הכנה לשמחה, י' בטבת דוחה שבת, טעה ואכל בתענית, שער הציון, שמיני ותשיעי בטבת ועוד...4/1/2017
לפניך יומן אישי רב ערך אשר יהיה לך לעזר ויקל עליך במלאכת הקודש של חשבון הנפש. ובו סדר השימוש הממולץ ביומן, אוסף רעיונות להמחשה של ניהול היומן. 3/1/2017
איסור שמיעת לשון הרע, שותף לדבר עבירה, הוכחת המדבר לשון הרע, תוכחה לרבים, תגובה כהלכה הוכח תוכיח -את מי?, את מי אין להוכיח, ידיעות נחוצות, על פי הכוונה, תנאים מוקדמים לאיסוף מידע, אינו נוגע אך מותר, בין איש לאשתו, מי שאינם שומרי תורה ומצוות...3/1/2017
כולל ענייני: ערב חנוכה ודברים האסורים ומותרים בחנוכה, החייבים בהדלקה, זמן ההדלקה, עשיית מלאכה - אכילה - שינה לפני ההדלקה, קטן בהדלקת נרות, דין בחורים הלומדים בתנאי פנימיה, מקום ההדלקה, סדר ההדלקה, ועוד...15/12/2016
ויהי כראות האדם כי טובה הסופגניה למאכל, וכי תאוה היא לעיניים, גדולה ונפוחה כגודל ארבע ביצים, אבקת סוכר לבנה פזורה על גביה...14/12/2016
בענין זה מצינו חלוקי דעות וחילוקי מנהגים וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו. מאת הרה"ג יעקב רוז'ה שליט"א. 12/12/2016

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר: בטון מוחלק אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים