גמחי"ם

גמ"ח OCR

המרת מסמכים מוקלדים לטקסט. ניתן לשלוח מסמכים ותמונות המכילות טקסט וכדו' ונשתדל בלנ"ד לפענח את הקובץ לטקסט (OCR) הניתן לעריכה. יש לשלוח את הקובץ לכתובת FREEOCR2@gmail.com
הגמ"ח ממיר רק דברי תורה. אין אפשרות להמיר כתב יד
נ"ב: אין לשלוח אלא דברים שאין בהם זכויות שמורות למו"ל.
17/05/2017