סו"ז ק"ש

סוף זמן קריאת שמע וזמני כניסת ויציאת השבת

6/07/2014

   
 

לשעון מעורר לחץ כאן


הלוח בהוצאת מרכז התורה והחינוך, להלן רשימת המפיצים:
בני ברק

משפחת לוק רח' יונה הנביא 18 טל' 03-6195705, נייד 057-3761958

ירושלים

משפחת שרון רח' ראשית חכמה 27 טל' 02-5385235

אשדוד

משפחת חיטובסקי טל' 08-8646051

ביתר A

משפחת גינסבערג 052-7686275

ביתר B

משפחת בלוי 02-8007070

מודיעין עילית

משפחת ברילמן  08-9744184

בית שמש

משפחת גרוסמן 077-7995961

אזור חיפה: 052-7668986

אזור טבריה: 04-6715676

לתרומות:02-50-20-000

לבתי כנסת ובתי מדרש הלוח חינם, לבתים פרטיים עלות לוח 10 ש"ח