שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
608 אורחים
יום כיפורים

כיצד נצום בקלות

25/09/2009

אחודה נא חידה: מתי מצינו שמצוה וחובה להתענות בשבת, ומי שאוכל יתחייב כרת, וכן מתי חייבים להתוודות וידוי בשבת?

אכן, מדי כמה שנים זה קורה, כאשר חל יום הכפורים ביום שבת. למרות שיש הלכה שאסור להתענות בשבת (כמבואר בשלחן ערוך סימן רפ"ח), אנו צמים בו כבכל שנה, וזאת לפי שיום כפורים נדחה מפני שבת.

 

וכמו שמסופר בהקשר זה, על מגיד אחד שהיה דורש במרה שחורה, ופעם הגיע לקהילתו של רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל, וביקש לדרוש בשבת. דחהו רבי מאיר ואמר לו "תבוא ביום ראשון". שאלו המגיד "ומדוע למגיד פלוני כן נתת לדרוש בשבת?!". ענה לו ר' מאיר'ל בשנינות: "שבת היא מכניסת אורחים גדולה, שהרי מגיע יום טוב והשבת נותנת לו את תפלותיה, מגיע יום כפור והיא נותנת לו גם את הסעודות, ואילו כשמגיע תשעה באב, היא אומרת לו תבוא ביום ראשון...

 

ויש להבין מדוע באמת, ומה נשתנה צום כפור מתשעה באב ושאר תעניות שאינן דוחות את השבת?

 

ברם, אפשר לומר יסוד שישנה בתכלית את הסתכלותנו על יום הכפורים. יום קדוש זה שונה במהותו מכל שאר התעניות. הם, תכליתם ומטרתם לעינוי גרידא, שהאדם יחוש מעונה, וירגיש החורבן וכדומה, ואילו יום הכפורים הרבה מעבר לכך, העינוי בו הוא אינו מטרה, אלא אמצעי כדי לכפר על החטאים של השנה כולה.

 

כדי להסביר זאת, אמשיל משל: גנב גדול נתפס וגזר עליו המלך גזר דין מות. כשהוא כבול בנחושתיים, העלוהו לגרדום והחלו לכרוך את החבל סביב צווארו. והנה רגע לפני ששחרר התליין את הקרש שתחת רגליו, נשמעו קריאות 'עצרו! עצרו!' למקום נכנס בשעטה רץ רוכב על סוס עם אגרת דחופה מאת המלך.

 

התליין הרים את הכיסוי השחור מעל ראשו, קרא את דבר האגרת, ופנה אל הנדון הרועד: "הרצונך לצאת לחפשי?". הגנב הנהן נמרצות כלא מאמין. הוא לא ידע אם מתכוון הוא ברצינות, או שחפץ הוא להתל בו.

 

"אם כן, צום יום אחד ובקש סליחה", הורה התליין בפקודת המלך באגרתו, "וצא לחפשי!". הגנב כמובן נאות בשמחה, והרצועה הותרה מעל גרונו.

 

ועתה צא וחשוב, האם הצום שיצום הגנב יהיה צער ועינוי בשבילו? אדרבה, יהיה זה יום שמחה עבורו, יום שבו ניתנת לו אפשרות לכפר על עונש מות בצום של יום אחד! הצער של הצום, מתגמד איפוא לעומת המוות המרקד מול עיניו. כל רגע באותו יום צום, יהיה לו לתענוג, כאשר הוא חושב שבכך הוא מציל ופודה ממות נפשו.

 

כן, גם אנו לפעמים חוטאים בעוונות שהעונש עליהם הוא מוות או חולי, והקב"ה מעניק לנו הזדמנות ומתנת חנם נפלאה, ששמה 'יום הכפורים'. כל תיאור יחוויר מול עצמת המתנה המדהימה הזו. אם היינו מכירים בגיהנם הגלום בכל חטא, היינו מעריכים מעט את שוויה האדיר של מתנה זו. זהו יום אחד בשנה, בו ניתנת לנו הזדמנות פז לכפר על חטאותינו. אומר לנו הקב"ה צומו לפני יום אחד ועשו תשובה, ואני אמחק ואעביר חטאתכם, שלא תסבלו לאחר מיתה מעינוי הגיהנם. אם כן, צום זה הנאה הוא לנו ולא עינוי. ואדם שהנאה היא לו לצום בשבת, כגון שהאכילה מזיקה לו, הלכה היא שלא יאכל, כמבואר בשלחן ערוך (סימן רפ"ח סעיף ב').

 

כאשר נבוא ליום כיפור בהכרה ובתחושה כי יום זה הינו צ'אנס עבורנו, כי אז הצום יעבור בקלות, גם בלי 'קלי צום'!

עוד מענייני יום כיפורים
"קרן והשיב" להשבת חובות נעלמים, 21/09/2015
שיחת חיזוק והכנה ליום כיפור, 5/10/2011
שעוני חול וכוסיות לחולים ביוה"כ, 27/09/2011
דרשת הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, 17/09/2010
הנהגות נכונות לפני צום, 15/09/2010
המוקד הטלפוני לשאלות בענייני צום יום הכיפורים, 15/09/2010
סדר קיום מצוות עשה דתשובה לבני תורה, 31/08/2010
ישיבת מחיל אל חיל, 27/09/2009
קבצים תורניים, 25/09/2009
כיצד נצום בקלות, 25/09/2009
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים