שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
 
עכשיו באתר שטייגן
490 אורחים

שיחות חיזוק

שיחות חדשות מכתבי ידם של מרביצי התורה ומנחילי היראה זיע"א, בגודל מעלת לימוד התורה והבנתה


מאת: רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל
ידוע הוא מה שיצאה בת קול שאמרה על דברי בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי באמת גם בית הלל וגם בית שמאי צודקים, וההלכה ככל אחד מהם במצבים שונים, כי בתורה אין אמת אחת ויחידה..
מאת: רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל
יש להתבונן שבהרבה ממצוות האדם הסובבים את סדר יומו כתוב בהם זכר ליציאת מצרים, ואילו לגבי חג הפסח, כל המצוות שנאמרו בו זהו ממש הצילום והתרגום של יציאת מצרים גופו, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, ועל כל זה המצוות מראות...
מאת: רבי אהרן קוטלר זצוק"ל
יש להקשות בטעם הדבר שמזכירין יציאת מצרים בכל כך הרבה מצוות שבעשייתם אנו מזכירין זאת, כגון פעמיים ביום קריאת שמע, וכן בכל החגים והשבתות אנו אומרים בקידוש שהם "זכר ליציאת מצרים"...
מאת: רבי יוסף יהודה לייב בלוך זצוק"ל
על דבר שאלתכם איך צריכה להיות עתה דרך עבודתכם, אם להמסר רק להשתלמות והתפתחות עצמיות או להכניס בחוג עבודתכם גם לפעול ולהשמיע על אחרים, לא אדע אם בדברינו תמצאו תשובה ישרה על שאלתכם זו, אך חושבני שבהתברר לנו בכללות דרכי ואופני העבודה המוטלת על האדם יתברר גם דבר זה בע"ה...
מאת: רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל
ענין זה שנדבר פה היום הוא אחד מהיסודות העיקרים שחייב כאו"א לדעת, וזו ראשית חובת האדם, וכפי השייכות שיש לכל אחד לדברים אלו כן תהיה הצלחתו...
מאת: רבי מרדכי לייב מן זצוק"ל
שנינו 'אם בחוקותי תלכו', ורש"י פירש שתהיו עמלים בתורה. וקשה היכן זה מרומז בפסוק של אם בחוקותי תלכו, וכן לקמן אם בחוקתי תמאסו שלא תהיו עמלים בתורה, היכן נראה הדבר במקרא זה...
מאת: רבי ברוך רוזנברג זצוק"ל
בילקוט פ' יתרו (רמז רע"א) בפסוק בחודש השלישי לצאת בני מארץ מצרים וגו' (יט, א), למה בחודש השלישי ולא בחודש השני ולא בחודש הרביעי, א"ר הושעיא שנה לי ר' חייא הגדול שבוי'...
מאת: רבי יוסף דב הלוי סאלאווייציק זצוק"ל
מרגלא בפומיה דרבינו הגרי"ד, שאדם צריך שתהיה לו מסירות נפש גם על ההבנה בתורה, ולכן העמילות בתורה לא היתה אצלו רק על עצם הלימוד, אלא אף על ההבנה בתורה, זו היתה שיטתו ודרכו בחיים...
לכבוד הרה״ג בן ציון מוצפי שליט"א שלום רב, האם יש סיבה לריבוי/התפרצות מחלת הסרטן ל"ע? האם זה אומר משהו? בע"ה בשורות טובות וגאולה במהרה ברחמים...
21/05/2013
דברים מחזקים ביותר ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א בעל אילת השחר, לעילוי נשמת הבה"ח היקר חיים בן ציון ז"ל בן יבלחט"א הרה"ג ר' אברהם צבי טויב שליט "א...
4/09/2012
Next Page 
בניית אתרים בניית אתרים