שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי חג שבועות
> צוות שטייגן מאחל לכל עם ישראל ולכל באי האתר חג שמח
שנזכה לקבל את התורה מאהבה!
> חדש באתר! מדור עירובי תבשילין
כולל הלכות, פסקי דינים שונים, האזנה לשיעורים ועוד..


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
610 אורחים
חג שבועות

חכמת אדם תאיר פניו

16/05/2012

מאמר מתוך ספר "גדלות" - לחץ כאן

תורה אור

 

כתוב בנביא: "הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם ה'" (ירמיה כג כט). הרמח”ל מבאר: שהתורה היא ממש אור אחד, ניתן לישראל לאור בו, כי לא כחכמות הנכריות וידיעות החול, שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל בטרחו, אך התורה הנה קודש ה', אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים. וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו וכו'.

והוא דבר החכם: "ותורה אור" (משלי ו כג) – אור ממש ולא חכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זו מציאותה למעלה, ובהיכנסה (התורה) בנשמה יכנס אור בה, כאשר יכנס ניצוץ השמש באחד הבתים... כשמשתדל האדם להבין, וקורא וחוזר וקורא, ומתחזק להתבונן, הנה כל כך מתלהטים האורות ההם, ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת בנשמה. ועל זה אמר התנא: הפוך בה והפוך בה דכולא בה (אבות ה כב), כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים, עד שתתלהב כמעשה האש ממש (הרמח”ל בדרך עץ החיים). דהיינו על ידי ריבוי הלימוד, התורה נעשית לשלהבת.

 

וכן דרשו חכמינו ז”ל את הפסוק: "נֵר לְרַגְלִי דְבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי" (תהילים קיט קה): אם נר – למה אור, ואם אור – למה נר? אלא אמר דוד: כשאני מתחיל בדברי תורה, מעט אני מתחיל בהן והן נובעין, וכשאני נכנס לתוכה, נפתחין לי שערים הרבה (מדרש תהילים כז). אור התורה גדל ומתעצם על ידי לימודו של האדם והעמקתו בדברי התורה הקדושה.

 

וכמו שכתוב: "באורך נראה אור" (תהילים לו י), רצה לומר, בתורתך נראה עוד אור תורה כי על ידי אור שהשגנו נראה יותר שיש עוד אור ונקוה להשיגו... כי על ידי אור שמשיג מתחלה רואה כי יש עוד אור גדול מזה וכן להלאה. ועל ידי זה יתאוה תאוה להבין ולהשיג עוד עד כי ישיג כל סתרי העולם ומלואה (רוח חיים אבות ו א).

 

מדוע מתנענעים כאשר עוסקים בתורה?

שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מדוע מתנענעים ישראל כאשר הם עוסקים בתורה? תשובתו מובאת בזוהר הקדוש: נשמתהון דישראל אתגזרו מגו בוצינא קדישא דדליק, דכתיב: "נר ה' נשמת אדם", והאי נר בשעתא דאתאחד מגו אורייתא דלעילא, לא שכיך נהורא עליה אפילו רגעא... נהורא דשרגא כיוון דאתאחדא גו פתילה, ההוא נהורא לא שכיך לעלמין, אלא מתנענעא נהורא לכאן ולכאן, ולא משתכיך לעלמין. כגוונא דא ישראל, דנשמתייהו מגו ההוא נהורא דשרגא, כיוון דאמר מילה חדא דאורייתא, הא נהורא דליק ולא יכלון אינון לאשתככא, ומתנענען לכאן ולכאן ולכל סיטרין, כנהורא דשרגא, דהא: "נר ה' נשמת אדם" כתיב (זוהר פרשת פינחס ריח ב).

ביאורו: נשמותיהם של ישראל נחצבו מהנר הקדוש הדולק, כמו שכתוב: "נר ה' נשמת אדם" (משלי כ כז). וזה הנר, בשעה שהוא מתאחד עם התורה העליונה, אינו שוקט אפילו לרגע... אור הנר, כיוון שנאחז בפתילה, אינו שוקט לעולם, אלא מתנענע לכאן ולכאן, ואינו שוקט ונח לעולם. כעין זה עם ישראל, שנשמתם היא מתוך אותו אור הנר, וכיוון שאומרים דבר אחד של תורה, הרי אור נשמתם דולק ומתלהב בקרבם, ולכן הם אינם יכולים לשקוט ולנוח, אלא מתנענעים לכאן ולכאן, לכל הצדדים, כאור הנר, שהרי כתוב: "נר ה' נשמת אדם" – הנשמה דומה לנר.

אור התורה משתלהב בתוך נשמתו של האדם הלומד תורה, ומהשתלהבות זו נובעים הנענועים בשעת הלימוד, כשם שהנר נע וזע בשעת בעירתו.

 

חכמת אדם תאיר פניו

 

במסכת נדרים מובא שמטרוניתא אחת חשבה שרבי יהודה שתוי יין, מכיוון שפניו היו צהובים, אולם הוסבר לה, שרבי יהודה עוסק בתורה, ומהחכמה שלמד מאירים פניו, כמו שנאמר: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהלת ח א) (נדרים מט ב וע' ירושלמי שבת נד ב). השיטה מקובצת כתב שם: לפי שהתורה מחמם טבעו והחמימות נראה בפנים יותר.

בשולחן ערוך נפסק שבשעת הגבהת ספר התורה מצווה לראות את הכתב (אורח חיים קלד א). המשנה ברורה מוסיף: וטוב שיראה האותיות עד שיהיה יכול לקרותם, כי כתבו המקובלים שעל ידי זה נמשך אור גדול על האדם (ס”ק יא). ואם על ידי ראיית אותיות התורה כך, על אחת כמה וכמה כשיעסוק בתורה הקדושה.

עוד מענייני חג שבועות
הלכות חג השבועות - תשע"ז, 29/05/2017
שיחה לקראת שבועות הרב יאיר ארלנגר, 21/05/2015
התורה וקנייניה, 1/06/2014
כשושנה בין החוחים - שבועות, 1/06/2014
ליקוטי ש"ם של מגילת רות, 7/05/2013
מאכלי חלב בחג השבועות , 21/05/2012
חוברת כל חפציך לא ישוו בה, 20/05/2012
מהותה של התורה ומהות הישיבה ובן התורה, 19/05/2012
חכמת אדם תאיר פניו, 16/05/2012
במשנתם של רבותינו עיני העדה, 15/05/2012
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים