שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי חג הפסח
לכל באי האתר ולכל עם ישראל
"חג פסח כשר ושמח" שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו.אמן. צוות שטייגן
קו מידע בעניין חמץ אחר הפסח על פי פסקי גדולי ההוראה.
0722-722-900
> הגדה של פסח להורדה!
ללא שום פירושים ע"מ שכל מי שירצה יוכל לכתוב את חידושיו בו.
ביאור ההגדה של פסח
מאת מגיד משרים הרה"ג שלמה לוונשטיין שליט"א
פטנט להגעלת כלים
כאדם העוסק שנים רבות בהגעלת כלים ברצוני לפרסם פטנט כיצד לחסוך בגז. יש לעטוף את הסיר כולו בניר כסף עבה (לפחות 50 מיקרו) כולל את המכסה וכך נשארים המים בסיר רותחים. הניר כסף מונע מהרוח לקרר את הסיר מים. פטנט שעובד. פסח כשר ושמח יהודה גנזלר חיפה


מדור גניזה
מדור גניזה: כולל ארגונים העוסקים בענייני גניזה *ועד ההלכה לעניני גניזה - ירושלים *גניזה כללית - ירושלים, קרית ספר, פתח תקוה *מוקד גניזה - בני ברק *אגודה למען הגניזה - ירושלים ועוד...

לחץ כאן

לחץ כאן

עכשיו באתר שטייגן
425 אורחים
פסח

הסבר על שטר מכירת חמץ

13/04/2016
לעיון לחץ כאן

שלום וברכה

כולם בימים אלו מתכוננים לחג פסח הקרב ובא, כאשר כולנו מבקשים להשמר מאיסור 'בל יראה ובל ימצא חמץ', ולשם כך אנו מכלים את החמץ ומפנים אותו מהבית, במידת האפשר.

אחת מהאפשריות המצויות על מנת להפטר מהחמץ הינה למוכרו לנוכרי.
אם אכן היינו לוקחים את שקית החמץ ומוסרים אותה לנוכרי, היה הקנין פשוט. ואכן הפוסקים העדיפו דרך זו שבכך מתבצע הקנין ללא עוררין.
ברם בדרך כלל מבקשים למכור מפעלים שלמים, וחנויות עמוסות בחמץ, או כל תערובת חמץ שמצוייה בבתינו ומשיירים אותם אצלנו - ובכך נעשה הקניין לנוכרי למורכב, כיוון שלא מעבירים לו את החמץ אלא בהליך קניני ומשפטי. ובכך נכנסים למחלוקת מסועפת בגדרי קניין לגוי. כשבראש ובראשונה נדרש כל אחד מאיתנו למנות את הרב לבצע את הקניין כדת וכדין.


בגיליון זה כתבנו בשפה היפה לכל נפש, את ההליך שנעשה בעת מנוי הרב לשליח עבורנו. וכיצד ימלא את שטר מינוי השליחות לרב למכור את החמץ שברשותינו באופן הטוב והמעולה.

הוספנו שטר מינוי שליחות מפורט - שטר פרטני וכללי, שנכתב בהתייעצות ארוכה ופרטנית עם מו"ר הג"ר זלמן נחמיה גולדברג שליט"א (אמנם הרב ראה לאורך כל הזמן את הנוסח ואף את המנוי והגמור, אך איני יכול לומר שיצא שטר מתחת ידו. כלומר, אינני רוצה שישמע שאני מוציא נוסח שהוא ניסח ותיקן). וכן בזמנו עם מו"ר הג"ר יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל.

כן כתבנו את נוסח שטר מכירה לנוכרי, אותו מבצע הרב מול הגוי שמזמינים לקנות את החמץ, נוסח שנכתב בהתייעצות עם מו"ר. הוספנו פירוט והנחיות לרב המוכר, כיצד יבצע את המכירה על הצד היותר טוב.

וזאת למודעי, שאומנם כתבנו את נוסחי השטרות על פי כל הדקדוקים ודיוקים שידינו הגיעה, שיהא גמירות דעת גמורה וכי יהא לו תוקף משפטי, אך אין לערער ולפקפק כלל ועיקר על יתר הנוסחים, ואף לא על מינוי השליחות הנעשים באופנים שונים, ואף אלו המקוצרים ונכתבו בהכללה רבה. שכן מסתבר שהינם נעשים על דעת האופן המועיל, ועל דעת הנדרש על פי הדין, הגם שאינם מפורטים דיים.


בברכת חג כשר ושמח

אבישי נתן מייטליס
עוד במדור חג הפסח
הסבר על שטר מכירת חמץ, 13/04/2016
מדריך תרופות כשרות לפסח תשע"ה, 18/03/2015
40 פירושים ל"הא לחמא עניא", 4/04/2014
הדרכה מעשית - חמץ לאחר הפסח שנת תשע"ג, 2/04/2014
ידיעות נחוצות לפסח תשע"ד, 2/04/2014
להסיר מכשול באכילת חמץ שעבר עליו הפסח, 11/04/2013
ליל שימורים, 25/03/2013
מוקד טלפוני קו פתוח, 19/03/2013
רשימת דברים הנצרכים לחג הפסח, 14/04/2012
ביאור 'שירת הים', 12/04/2012
Next Page 
בניית אתרים בניית אתרים