שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי חג הפסח
לכל באי האתר ולכל עם ישראל
"חג פסח כשר ושמח" שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו.אמן. צוות שטייגן
קו מידע בעניין חמץ אחר הפסח על פי פסקי גדולי ההוראה.
0722-722-900
> הגדה של פסח להורדה!
ללא שום פירושים ע"מ שכל מי שירצה יוכל לכתוב את חידושיו בו.
ביאור ההגדה של פסח
מאת מגיד משרים הרה"ג שלמה לוונשטיין שליט"א
פטנט להגעלת כלים
כאדם העוסק שנים רבות בהגעלת כלים ברצוני לפרסם פטנט כיצד לחסוך בגז. יש לעטוף את הסיר כולו בניר כסף עבה (לפחות 50 מיקרו) כולל את המכסה וכך נשארים המים בסיר רותחים. הניר כסף מונע מהרוח לקרר את הסיר מים. פטנט שעובד. פסח כשר ושמח יהודה גנזלר חיפה


מדור גניזה
מדור גניזה: כולל ארגונים העוסקים בענייני גניזה *ועד ההלכה לעניני גניזה - ירושלים *גניזה כללית - ירושלים, קרית ספר, פתח תקוה *מוקד גניזה - בני ברק *אגודה למען הגניזה - ירושלים ועוד...

לחץ כאן

לחץ כאן

עכשיו באתר שטייגן
438 אורחים

פסח


 

כולם בימים אלו מתכוננים לחג פסח הקרב ובא, כאשר כולנו מבקשים להשמר מאיסור 'בל יראה ובל ימצא חמץ', ולשם כך אנו מכלים את החמץ ומפנים אותו מהבית, במידת האפשר...
13/04/2016
באדיבות מערכת קופת חולים כללית, שרות מידע טלפוני לבירור כשרות תרופות לפסח החל מיום שני י' ניסן תשע"ה עד יום חמישי י"ג ניסן תשע"ה בין השעות 17.00-21.00 בטלפונים 077-7292896 / 03-9087421 בברכת והסירותי מחלה מקרבך.
18/03/2015
מאת הרב יגאל מלכיאל שליט"א, הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי וייכל, כל דצריך ייתי ויפסח. השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.
4/04/2014
מאת הרה''ג משה ויא שליט"א, כולל ענייני מכירת חמץ, קניית מוצרי חמץ לאחר הפסח, רשימת מאכלים, קוד יצור מוצרי חמץ...
2/04/2014
מאת הרה"ג משה ויא שליט"א, כולל ענייני: איסור חמץ, ביעור וביטול חמץ, נקיון הבית – ובדיקת חמץ, חלוקת הבדיקה, מקומות החייבים בבדיקה - קוד יצור של מוצרי חמץ לאחר הפסח 3092 (13-092). יהי רצון שיגיענו ד' אלוקינו במהרה לבנין בית המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים ונודה לד' על גאולתנו ועל פדות נפשנו...
2/04/2014
מצוי מאד שמסתמכים על היתר המכירה על חמץ לפסח שהם נכשלים באכילת חמץ גמור שלא נמכר בכלל, רח"ל. מכיוון שמסתכלים על החנות שבה הם קונים את המוצרים ורואים שאכן היתה שם מכירה כדת וכדין...
11/04/2013
לגבי ליל הסדר שהוא ליל שימורים כתב הרמ"א (סי' תפא' סעי' ב'): נוהגים שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן כי ליל שמורים הוא מן המזיקין...
25/03/2013
לשאלות ובירורים בענייני תרופות והלכות הפסח ע"י צוות רבני המכון שליט"א ורופאים מומחים...
19/03/2013
התורה חסה על ממונם של ישראל! כמה צרכנו באמת? כמה עלינו לקנות בשנה הבאה? במוצאי חג הפסח מחשבים קדימה!...מצורף קובץ להורדה והדפסה.
14/04/2012
ביאור פסוקי שירת הים ע"פ דברי המכילתא, רש"י ושאר ראשונים, ובתוספת דברי המלבי"ם.
12/04/2012
מדת האמונה והבטחון למול חובת ההשתדלות של האדם * מדוע ניאות רבי יוזל לקחת כסף על הנסיעה חזרה דוקא? * מה אמר מרן הגרא"מ שך לאברך שביקש להקל מעליו עול פרנסתו? * הגדרותיהם של גדולי בעלי היראה במדת ההשתדלות הנצרכת בימינו...
5/04/2012
"לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה"... מצורף חלק ממודעות השיעורים שפורסמו בערים ירושלים ובני ברק, נתניה ועוד...
5/04/2012
מאת הרה"ג ישעיהו רוטנברג שליט"א כולל דיני הגעלת כלים וליבון, איסור חנ"ן ועוד... הוקלט ב- כ"ה תמוז תשס"ט. צפייה נעימה ומועילה.
5/04/2012
כולל ענייני: ברכת האילנות, ביעור חמץ, הגדה של פסח, בעניני קרבן פסח, פר' צו - בעניני שבת הגדול...
2/04/2012
ספר זה הינו מראה מקומות מורחב, חקירות ונפק"מ על מצוות החג. המבאר בשפה בהירה את יסודות החקירות העומדות בשורשי המצוות, ואת השיטות השונות שדנו בהגדרתן, והנפק"מ העומדות ביסוד מחלוקתן. הספר מתקבל בחמימות בקרב בני התורה, בתקווה שיפאר את שלחן הסדר.
27/03/2012
אם חפצים אנו להגדיר בכמה מילים את מהות חייו של זקן ראשי הישיבות בדורינו, שעלה מארץ נכר לארץ הקודש והפריח בה את משכנו בישיבת תורה אור המתנשאת ברמה כמגדלור לתורה ויראה ברחבי השכונה כולה, ניתן לומר זאת בשני מילים - עמל התורה...
21/03/2012
כל מי שיש בידיו מקורות או הגיגים להרחיב את הנושא יכתוב אותם כאן בתגובה, והבימה תיהפך להיות בימה קבועה משותפת לחכמת התורה ולפלפולה בבחינת תן לחכם ויחכם עוד...
22/01/2012
מאת הגה"צ רבי דב יפה שליט"א הוקלט בחורף תשנ"ז, משך זמן: 81 דקות, באדיבות קול הלשון, האזנה מועילה!.
24/04/2011
לפניכם חידה על דמות הקשורה בחג הפסח, שבין שורותיה ניתן לדעת במה אנו עוסקים, אך על הפותר להסביר כל שורה וכוונתה, ואם ניתן להוסיף המקורות לכך מהמקרא והתלמוד...
12/04/2011
ידוע ומפורסם בשם רבינו האר"י זיע"א שהנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה, כמובא בבאר היטב סימן תמ"ז סק"א, אעפ"י שבשמונה שערים המוסמכים שסידר מהרש"ו לא נזכר דבר זה...
31/03/2011
באדיבות מערכת קופת חולים כללית, שרות מידע טלפוני לבירור כשרות תרופות לפסח החל מיום ד' ט' ניסן בטלפון: 03-9087421 בברכת והסירותי מחלה מקרבך.
30/03/2011
הלכות ערב הפסח ידועות הם, אך ההלכות הרבות של ליל הפסח עצמו נהוג משום מה להסתמך על ההלכות שבהגדה [כשתלמד תווכח לראות שהגדות רבות לא למדו משנה ברורה..] לוח זה מכיל את הסימנים העוסקים בליל הסדר...
30/03/2011
במאמר זה נדון בטיבול פרוסת המוציא במלח בשני ימים טובים שנאמרו בהם דינים מיוחדים לענין פת המוציא, א. טיבול פרוסת המוציא בסוכר ובדבש בראש השנה, ב. טיבול המצה במלח בליל הסדר, שכן נחלקו בראשונים אם מותר לאכול מצה מלוחה.
8/03/2011
מצורף כאן קבצים בעניני חג הפסח משנים שעברו וחדשים שיצאו לאור בשנה זו, לעיון והורדה! .
28/03/2010
קטע וידאו: משיעורי הרה"ג משה ויא שליט"א, באדיבות אתר קול הלשון, צפייה נעימה ומועילה!.
25/03/2010
במאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה אודות "המנהג" שנוהגים התינוקות לחטוף האפיקומן בליל הסדר מקור המנהג וטעמו, והמסתייגים ממנו...מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'
23/03/2010
בקונטרס סדר הפסח הובא ממרן הגרש"ז אויערבאך, שתמה, אמאי לא נתנו בליל הסדר סימן למים אחרונים כמו שהזכירו 'קדש' 'ורחץ' 'רחצה', ובאמת ביוצרות של שבת הגדול הוזכרו מים אחרונים בסדר ליל הפסח, הלא דבר הוא, שהרי היה ראוי להוסיף עוד סימן למים אחרונים קודם הסימן של ''ברך" ולא הוסיף...
22/03/2010
ארגון החסד הגדול "חסדי נעמי" מציין השנה - 21 שנים של שירות למען הציבור לקראת חג הפסח: הגעלת כלים חינם...מצורף קטע וידאו.
21/03/2010
מצורף פה קובץ [וורד] של הגדה של פסח ללא שום פירושים ע"מ שכל מי שירצה יוכל לכתוב את חידושיו בו...
16/03/2010
כאן מתפרסם רשימת אפיית מצות בחבורות - מצות אירנשטיין, מאפיית מצות עם כל ההידורים, מצות יד בנימין. ידוע לך על עוד אפיית מצות בחבורה? נא עדכן אותנו.
14/03/2010
מודעה להסיר מכשול , דברי מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הגאון ר' יהודה אריה הלוי דינר שליט"א, תרגום מתוך קובץ הלכות פסח תשס"ד מהרה"ג ר' בלומנקרנץ שליט"א (אמריקה), חוות דעת כימאי...
8/03/2010
כדי שלא להכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח אם לא נמכר, או לחוששים שלא מהני מכירת חמץ לחמץ ודאי כדעת הגר"א והחזו"א, נרשום כאן את פירוש קוד סימון התאריך שעל רוב המוצרים...
16/04/2009
כולל ענייני: חלוקת ההלל בליל פסח, הדקדוק באנא ה' שבאמירת ההלל בפסח, אמירת הלל על נס פרטי, עמידה בקריאת הלל וישיבה בהלל בליל פסח, החילוק בן הלל בפסח להלל בחנוכה. ועוד...
6/04/2009
כולל מאמרים בענייני פסח, נ"ג עמודים ניתן לצפייה והורדהמאת הרב המחבר רונן גולן שליט"א.
1/04/2009
במפעל "שערי הוראה" לא שוקטים על השמרים. ויחד עם העבודה החודשית עם משלוחי הענק של ערכות הלימודים החודשיים בדף היומי בתוכנית גלאט פשט – דף גמרא בכחצי שעה לאלפי מנויים ברחבי העולם. הופק בימים אלו דיסק3 MP. לשמע בסידרת שיעורים נפלאים בקיצור הלכות פסח...
15/03/2009
במדור כאן יהיו אי"ה חידושים וביאורים על ההגדה של פסח בבחינת "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי משובח"...
29/01/2009
קטע קצר מתוך שלושת האלבומים החדשים בסדרת סיפורים חינוכיים לילדים ונוער של ארגון החסד "חסדי נעמי"...
19/01/2009
שימו לב בתפלת פסוקי דזמרה בימי החג הבעל"ט, מתפלל הקהל נשמת עד האל בתעצומות, ואז מתחיל הבעל תפילה של שחרית בניגון האל, ומנגן כך עד ובמקהלות, ואח"כ מתחילין כל הקהל מן ובמקהלות...
18/04/2008
כולל ענייני: דין לחם עוני ועניין יחץ, הנותן לחבירו לאכול אי קנה חבירו – ובמצה אי צריך שיהא שלו, בביאור דברי התוספות התמוהים במצת דמאי, האב לא ינחיל שקר לבנו, ביסוד דין אכילת מצה בליל הסדר, המצה שהביאה לידי השלום המיוחל, ועוד...
17/04/2008
כולל ענייני: גדרי ההלל והשירה וברכות יהללוך וישתבח, הפסולים דנאמרו במצה האם פוסלים המצה לגמרי או דלזכר לחפזון כשרים, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, חדשות הקהילה ועוד...
17/04/2008
יצירה מפוארת במינה, יוצאת מבית היוצר של היומון התורתי 'יתד נאמן' שלראשונה הוציא לימי חג הפסח ב'מוסף שבת קודש' - מוסף מיוחד גדול וגדוש בכ- 130 עמודים גדולים צבעוניים, בהם נכנסו צוות עורכיו המיומן לתוך אחד מהנושאים המרתקים ביותר...
16/04/2008
בקונטרס שלפניכם, מזומנת הזדמנות נדירה להציץ וללמוד במשך אותם ימים שניתנו לישראל כדי שיעסקו בתורה, בדף היומי מתוך "כרכי ש"ס לובלין". ולחוש בבחינת "טעמו וראו" את מתיקות התורה כחלב ודבש בפועל ממש...בכבוד הראוי לתורה ולומדיה, מערכת ש"ס לובלין.
14/04/2008
בשורה טובה - ובשורה רעה, בכל דבר יש למצא את הצד הטוב והצד השלילי... עם הש"א במינסק... החכם המתחכם הוא רוצה לדעת טעמי המצוות, ואמרת אליו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן...
14/04/2008
כולל ענייני: ביעור חמץ ותרומה בער"פ שחל בשבת, רדיפה אחר החסד בערב פסח, פיוט שבת הגדול, מצה שנאפתה שלא לשמה – בערב פסח, מאימתי חלה האירוסין של המצה ועוד....
10/04/2008
דיני חודש ניסן, דיני החיטין והקמח למצות, דיני המים, דיני הלישה ואפיית המצות, הלכות בדיקת וביטול חמץ, איזה חמץ אסור להשהותו בפסח ואיזה מותר, דיני ערב פסח ואפיית המצות ועוד...
23/03/2008
שיחות לפרשת "בא" ופרשת "בשלח" מפי הגאון רבי חיים קלופט שליט"א ראש הישיבה "קהילות יעקב" - חזון יחזקאל
15/02/2008
שיעורים מענייני חג הפסח מאת מגיד משרים הרה"ג שלמה לוונשטיין שליט"א, באדיבות ארגון "אור לנר".
24/12/2007
בניית אתרים בניית אתרים