שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי ימי הפורים
פורים שמח!
א פרייליכען פורים! ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
> חידות לכבוד יום הפורים
מתוך עלון איש לרעהו
> עניין זכר למחצית השקל
מתוך עלון מסביב לשולחןעכשיו באתר שטייגן
485 אורחים

פורים

לחץ כאן

 

כולל הלכות והליכות סעודת בעריכת הגר"א פלשניצקי שליט"א, מח"ס 'אתקינו סעודתא' 'שערי בית המדרש'.
21/03/2016
כולל: פרשת זכור, תענית אסתר , זכר מחצית השקל, הלכות מקרא מגילה, סדר התפילות, משלוח מנות וסעודת פורים, דיני אבילות בפורים, יה"ר כשם שזכינו לנסים ונפלאות בימים ההם, כן יעשה עמנו בקרוב, ויגאלנו גאולה שלימה, אמן.
2/03/2017
בגליון זה: דעת רבינו מרן שליט"א בדין חינוך קטנים במצוות הפורים, אי מהני ליתן משלוח אדם אחר מדין עבד כנעני, בירורי הלכה הנוגעים להלכות משלוח מנות, בדין לפנ "ע בדבר הנותן ואסור לדעת המקבל או איפכא, ברכת מזוזה שהוסרה לבדיקה...
11/03/2014
התייחסות מעניינת אנו מוצאים אודות פורים קטן שחל ביום ו', בדברי רבי חיים פלאג'י בספרו 'מועד לכל חי' (פל"א כב') וז"ל: כשחל פורים קטן בער"ש הגם דאין דרכו לאכול בשר בער"ש, הן כהיום הזה ליכול ולחדי, אך לא ימלא כריסו בשביל סעודת שבת...
11/02/2014
מה שמו בנו השלישי של המן, שם סבו של מרדכי, משותף לאליהו וחרבונה, החודש בה נלקחה אסתר אל בית המלכות, ועוד...
7/03/2012
חידושי התורה המובאים כאן על "מגילת אסתר" חידושי תורה אלו התחדשו ונאמרו על ידי תלמידי היקרים האהובים והחביבים כשלמדנו בדיבוק חברים וזכו לחדש חידושי תורה אלו וזכו כעת להיות חקוקים לעד עלי ספר...
5/03/2012
יש לעיין האם בחו"ל היו או ישנם ערים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון שקראו או שקוראים בהם בט"ו באדר. [מלבד העיר שושן אע"פ שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון קוראים בה בט"ו ובברכה מפני שבה נעשה הנס...
5/03/2012
ומהו ה'שמחה' שמרבים? כתבו משמיה דהגר"ח קנייבסקי שליט"א, אם יש לו סיום או שמחה, יראה שיעשנה בחודש אדר. ואם אין לו שמחה – ישתה קצת יין בכניסת החודש וכך נהג אביו בעל הקהילות יעקב זצ"ל...
26/02/2012
לכבוד שטייגן. כידוע יהודים רבים נוהגים לקיים את דברי חז"ל 'חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'' כפשוטו. דא עקא, שיהודים כיהודים אינם משתכרים במשך השנה...
22/02/2012
שבת שקודם הפורים, מוציאים בבית הכנסת שני ס"ת, באחד קוראים בפרשת השבוע, ובמפטיר קורין "זכור את אשר עשה לך עמלק". ומצות עשה מן התורה על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו...
18/03/2011
בימים אלו הופיע ויצא לאור הקובץ השמיני בסדרת 'לאורם' על ימי הפורים * בקונטרס מופיעים דברי חיזוק והתעוררות ממשנתם של גדולי ישראל, מרנן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, הגראי"ל שטיינמן, הגר"ג אדלשטיין, ופסקי הלכה ממרנן הגר"ח קניבסקי והגר"נ קרליץ שליט"א * כן הובאו מאמריהם של מרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה ומרן הגאון רבי אריה פינקל שליט"א * במדור מיוחד מופיעים פניני חיזוק והדרכה לימי הפורים ממשנתם של גדולי הדור וראשי הישיבות שליט"א
15/03/2011
כולל דין עיירות המסופקות בארץ ישראל, דין עיירות המסופקות בחוץ לארץ, דיני פרוז בן יומו ומוקף בן יומו...
15/03/2011
שאל אדם הנמצא לידך מהי תענית אסתר שאנו צמים בי"ג באדר? בדרך כלל על אתר יענה הוא: התענית שאסתר ציוותה עליה "וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלשֶׁת יָמִים לַיְלָה וָיוֹם גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי וגו". אם כך יענה הוא, תודיע לו שלפי רוב השיטות זה איננו נכון...
15/03/2011
ענייני מגילת אסתר - הוסרט בט' אדר, תשע, משך זמן 50 דקות צפייה נעימה!.
13/03/2011
מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'.
3/03/2011
עניין ומטרת שיטה זו של לימוד בדיבוק חברים, לנסות ולחדש חידושים לאמיתה של תורה, מטרתה לתת הערכה עצמית וביטחון עצמי לתלמידים, ושיטה זו טובה הן לבחורים החזקים והן לבחורים הפחות חזקים...
24/01/2011
מקבץ מתוך ספר חדש ומקורי "מגילת אסתר עם פירושי גאוני ליטא" שיצא לאור על ידי בית היוצר הגדול לספר התורני "מוסד הרב קוק" ירושלים .
1/03/2010
רשימה מרוכזת של עלונים הקשורים לימי פורים ופרשת תצוה - הלכה אגדה מדרשים סיפורים ועוד...
28/02/2010
חדש באתר! 'סדר עבודת יום הפורים' כולל קטעים נפלאים מתוך דברי הגר"ש פינקוס זצ"ל, הקונטרס היה למראה עיני מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ובירך בברכה והצלחה, פורים תש"ע, ניתן להורדה!.
27/02/2010
שמחת ירח אדר וימי הפורים - שמחת התרת הספיקות, בראוֹתם יחד- עצת המן , תכלת מרדכי, משלוח מנות, וקבלת התורה מאהבה - מאפייני מאורעות הפורים והארת המועד בימים ההם ובזמן הזה, מלחמת הבכורה...
25/02/2010
בחודש העמוס ביותר שלהם, ביקשנו לשוחח עם הרב מיכאל לסרי והרב מאיר שוורץ, שניים מהרבנים ה'משמחים' המובילים בארץ * מה בין שמחה לפורקן, מה בין שחוק לצחוק, האם באמת יש סיכוי לבדיחה להחזיר בתשובה, מה פשר הדיכאון השורר בעולם והאם הציבור החרדי באמת שמח יותר מכל ציבור אחר * בין לבין, ביקשנו מהם דוגמאות לבדיחות שמצליחות להעלות חיוכים בקהל – וקיבלנו בשפע * לא לבעלי חיוך חלש...
24/02/2010
רעיון לפורים מאת הרב א. שקד שליט"א, ...למדנו שדווקא החוקים שחוקק המן שעל פניו היו לטובתו, בסופו של דבר הם אלו שגרמו למפלתו...
24/02/2010
חדש באתר! בעניין ביאור דברי הגמרא "כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה" (תענית כ"ט) זמן כולל: למעלה משעה. האזנה נעימה!.
20/02/2010
במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המאכלים הנאכלים בפורים פת, יין, בשר, זרעונין, קרעפלך, אזני המן, מאכלי חלב, בשר מעושן. אם מן הדין או ממנהג. ובוודאי שישנם עוד סוגי מאכלים הנאכלים בקהילות ישראל בפורים, אך קיצרנו מחמת קוצר היריעה.
20/02/2010
כולל: סיפורים ומעשיות מגדולי הדורות מתוך טעימות ממשנת המועדים - פורים, באדיבות מכון עוד והדר.
9/03/2009
קונטרס שערי עיון, המכיל מאה עשרים ושבע שאלות וספקות בעניני פורים, מאת הרב מאיר שולביץ שליט"א –חבר מערכת העלון מסביב לשולחן לזיכוי הרבים !.
9/03/2009
באדיבות הצייר המפורסם ר' יוני גרשטיין הי"ו. ניתן להורדה! פורים שמח!!.
8/03/2009
כולל: פרשת זכור - חיובה מדאורייתא, קריאתה בפה ומתוך ספר דוקא, דעת הרא"ש על חומרת פרשת זכור, נאנס ולא שמע קריאת "זכור", כוונה לפני קריאת זכור, חיוב קריאת ושמיעת פרשת זכור לנשים, מצות מחיית עמלק, דעת הרמב"ן בטעם מצות מחיית עמלק...
1/03/2009
... לכן חובה גדולה להתחזק בימים אלו בלימוד התורה כי רק ע"י כך ניתן לזכות למעלות העליונות. וב"ה נתחדש שבימי הפורים מתאספים ולומדים בצוותא בהתמדה גדולה ואשרי חלקם...
1/03/2009
באדיבות המחבר הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א, ניתן הרשות לכל אדם ללמוד בהם ואף להעתיקם ולהעבירם לכל לומד בחינם וללא תשלום. והם בבחינת "וצידקתו עומדת לעד" זהו הקונה ספרים ומשאילן לאחרים.
20/11/2008
ה'יארמע רב', מי שהצליח להעלות חיוך על פניהם של רבבות יהודים וחתנים, הוא ה'פורים-רב' שלנו. קבלו את הרב יענק'ל מילר / שלמה קוק.
20/03/2008
סיפורו של ראש ישיבה "אין ילד רע – יש ילד שרע לו" שלושה סיפורים קטנים על שלוש נשמות...
19/03/2008
סימן קמא – הלכות מגילה, סימן קמב – הלכות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וסעודת פורים מתוך ספר קיצור שולחן ערוך
18/03/2008
חיפשת רעיון יפה לומר על שולחן סעודת פורים???
מחפש ווארט ייחודי לאומרו בבית חמיך או אביך???
מעתה במיוחד בשבילך הוקם מדור 'בשבילי המגילה' ובו מידי שבוע תוכלו למצא כמה רעיונות מרכזיים ומיוחדים על מגילת אסתר שנאמרו ונכתבו על ידי גדולי הדורות בעבר זצ"ל, והחיים עמנו כיום.
18/03/2008
מאת הרב ש. ר. שליט"א מלמד בחיידר "הכרם" ירושלים
בהשתתפות הילדים החבבים, זמן כולל: 01:35:56 שעה
האזנה עריבה!
17/03/2008
עם הארץ שנתעשר קנה לעצמו "חתן תורה". בשמחת תורה בשעה שקראו לפניו את ה"רשות לחתן תורה" לא יכול אחד המתפללין להתאפק והוא לחש באזני הרב: "רבי, כלום יאה כך שעם הארץ כזה יהיה חתן תורה?" השיב לו הרב: "כך המנהג בישראל שהחתן אינו מכיר את הכלה..."
17/03/2008
שלושה עשר ילדים היו לו ל"חידושי הרי"מ" וכולם נפטרו על פניו. כאשר הסתלק בנו האחרון- שהיה עילוי עצום- פרץ אביו בבכי גדול ללא הפוגה ומאן להנחם. טען בפניו אחד החסידים...
17/03/2008
...וכיון שחיוב הוא הסכימו הפוסקים שאין לשלוח מנות מפירות שביעית, שהרי זה דומה לפורע חובו שהוא כעושה סחורה בפירות שביעית והתורה אמרה לאכלה ולא לסחורה...
16/03/2008
התופעה הזו פוקדת, לצערנו, בתים רבים וטובים, ומי שמתמצא ולו מעט במה שמתרחש מאחרי הקלעים בשדה החינוך, יודע באיזה צרה צרורה מדובר...
16/03/2008
נערך בס"ד ע"י: הרב יוסף יוסלובסקי שליט"א מח"ס יוסף להבה עדות ודיינות, שבת, מקוואות ועוד. י. בריסק ירושלים. הלכות אלו מיוחדות לפורים המשולש דוקא. אין בדברי הכרעה להלכה.
16/03/2008
כתב החת"ס (בדרשה לער"ח אדר תקנ"ח): קיבלתי מרבי הרב מהר"ר מענדלי ליליג זצ"ל וכו' שקיבל מהגאון בעל השבות יעקב זצ"ל: שכל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומא מובטח לו שהוא בן העולם הבא. עכ"ל. ידוע לך על מקומות לימוד? עדכן כאן ונפרסמם כאן
14/03/2011
כולל ענייני: קריאת המגילה ביום ו', "שמא יעבירנו", קריאת המגילה בשבת, אבילות בפורים המשולש, סוף מעשה במחשבה תחילה, פסקי דינים ועובדות, סעודת הפורים משולש שהביאה לאריכות ימים ועוד...28/2/2008
יש להזהר בימי החורף ובפרט בתחפושות פורים, שכל בגד שיש בו יותר מ-30% צמר (או פשתן) נבדק משעטנז כראוי, הננו להודיע על מעבדת שעטנז בפיקוח בד"ץ עדה החרדית...2/3/2008
בנושאים: פורים – מחיית עמלק - מור ודרור אמונת חכמים פורים - ההסתר שבמגילת אסתר פורים
מתוך סדרת קלטות "לאור הנר", האזנה נעימה!
9/03/2008
כולל ענייני: דין יציאת י"ח פרשת זכור בפרשת ויבא עמלק והמסתעף, האם בהריגת המן קיימו מצוות מחיית עמלק?, 'לזכור שאנו במלחמה', זכירת עמלק שהתבצעה לאחר שנים באורח פלאי, בעניין פרשת זכור, מחיית עמלק – כיצד? פסקי דינים ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ועוד...12/3/2008
בניית אתרים בניית אתרים